Neobsahuje
Licence
Min. velikost
Formát
Řadit podle

Podmínky spolupráce - fotograf


Jak začít spolupráci?

Aby jste mohli u nás vydělávat na prodeji fotografií, musíte:

Obecné informace

Registrace v naší službě je bezplatná, stejně tak neplatíte za propagaci u nás. Výdělky u nás se pohybují dle prodejnosti Vašich fotografií.

Aby jste mohli registrovat jako fotograf, musíte splňovat tyto kritéria:

Pokud je Vaše fotografie prodána, může být použita bez časového omezení a bez omezení počtu kopií. Může být použita na reklamu, dokumenty, tiskové články, webové stránky, blogy nebo jejich přeprodej spojený s produktem (Rozšířená licence). Za každou prodanou fotografii od nás obdržíte provizi z prodeje. Výše provize je stanovena na základě ohodnocení, které u nás získáváte v průběhu spolupráce.

Výše provizí se pohybuje v následujícím rozmezí:

ZÍSKÁNÍ OHODNOCENÍ

Ohodnocení je založeno na počtu prodaných fotografií. Provize se zvyšujícím ohodnocením roste.
Jednoduče řešeno, čím více je prodáno tím více peněz vyděláte.

Počet stažení Ohodnocení
Méně než 100 Železné
Mezi 100 a 1 000 Bronzové
Mezi 1 000 a 10 000 Stříbrné
Mezi 10 000 a 25 000 Zlaté
Mezi 25 000 a 100 000 Smaragdové
Mezi 100 000 a 250 000 Safírové
Mezi 250 000 a 1 000 000 Rubínové
Nad 1 000 000 Diamantové

Jedna prodaná fotografie je rovna jednomu stažení souboru.

LICENCE A EXKLUZIVITA

Standardní licence (Royalty free) jsou poskytovány automaticky s každým nahraným souborem.

Tím je umožněno používat soubory bez omezení času nebo bez omezení počtu kopií pro:

Při nahrávání souboru můžete kupujícím nabídnout tři úrovně exkluzivity, které jsou popsány níže:

Plná exkluzivita

 1. Definice

  Plná exkluzivita znamená, že svoje fotografie prodáváte pouze prostřednitvím naší služby Fotolis. Jedná se o nejvyšší úroveň exkluzivity. Pokud si zvolíte Plnou exkluzivitu, ztratíte možnost prodávat svoje fotografie mimo naší službu Fotolis, vyjma tyto případy:

  • Prodej vašich fotografií jako Rights-managed soubory Vaší vlastní firmě nebo firmě, pro kterou pracujete.
  • Prodej vašich fotografií jako osobní portfolio na webových stránkách. Pouze však v případě, že dané fotografie nebudou zdarma či nebudou zde nabízené jiné autorovi práce.
  • Prodej vašich fotografií přímo koncovému uživateli, se kterým máte smluvní vztah o dodání takovýchto fotografií.
  • Prodej fotografií pro tisk.
  • Prodej souvisejících produktů (pohlednice, trička, oblečení atp.). Pouze však v případě, že tyto související produkty nejsou nabízeny zdarma samostatně ani jako součást jiného celku (např. příloha zdarma u magazínu).
 2. Výhody

  • Získáte vyšší provize z prodeje
  • Můžete kdykoliv změnit typ licence na jiný, pokud si budete přát
  • Nebudete však moci prodávat fotografie mimo naší službu Fotolis, ani žádné jiné fotobance.
  • Žádné takovéto fotografie nejsou nabízeny v programu Partner.

Částečná exkluzivita

 1. Definice

  Částečná exkluzivita znamená, že ne-exkluzivní fotografie na jiných stránkách a jinými agenturami, případně dalším třetím stranám. Exkluzivní fotografie nesmí být prodávány jinde než ve službě Fotolis.

 2. Výhody

  • Získáte provize z prodeje dle tabulky uvedené níže
  • Můžete kdykoliv změnit typ licence na jiný, pokud si budete přát
  • Budete mít možnost prodat ne-exkluzivní fotografie u jiných foto bank nebo třetím stranám.
  • Ne-exkluzivní fotografie jsou automaticky zahrnuty do programu Partner.
  • Získáte možnost zrušit účast fotografií v programu Partner.

Bez exluzivity

 1. Definice

  Licence Bez exkluzivity znamená, že prodáváte fotografie ve službě Fotolis a zároveň je můžete kterékoliv jiné fotobance či třetí straně.

 2. Výhody

  • Získáte provize z prodeje dle tabulky uvedené níže
  • Můžete kdykoliv změnit typ licence na jiný, pokud si budete přát
  • Budete mít možnost prodat ne-exkluzivní fotografie u jiných foto bank nebo třetím stranám.
  • Ne-exkluzivní fotografie jsou automaticky zahrnuty do programu Partner.


Způsob vyplácení odměn, výše provizí a typy licencí

Odměny za prodané fotografie jsou okamžitě po prodeji připočítávány na účet prodejce. Prodejce může zažádat o vyplacení, pokud jeho odměna dosáhla alespon částky 500 Kč. Částku k vyplacení lze použít také k nákupu kreditu, který lze využít na nákup fotografií v naší fotobance.

V případě plateb do zahraničí je proveden přepočet částky výší kurzu k danému dni dle sazeb ČNB. Platby zasíláme na účet Paypalu nebo převodem na běžný účet vedený v České republice. V případě plateb na účet Paypalu si může majitel účtu následně převést své finanční prostředky na jiné bankovní účty. Fotolis si neúčtuje žádné poplatky za tyto transkakce. Samotnou žádost na vyplacení odměn je možné podat při dovršení částky alespoň 500 Kč.

Z důvodu zamezení neoprávněných transakcí lze odměny vyplácet nejdříve 30 dní od poslední výplaty.

Typy licencí

Standardní licenceIcons CenaVýchozí rozlišeníPodmínka
XS licence Royalty free imagesXS ≥ 0.12 MP Resolution ≥ 3,7
S licence Royalty free images3* XS ≥ 0.48 MP Resolution ≥ 3,7
M licence Royalty free images5* XS ≥ 1.9 MP Resolution ≥ 3,7
L licence Royalty free images7* XS ≥ 3.7 MP Resolution ≥ 3.7
XL licence Royalty free images8* XS ≥ 7.8 MP Resolution ≥ 7.8
XXL licence Royalty free images10* XS ≥ 15 MP Resolution ≥ 15

Výše provizí a maximálních cen u jednotlivých licencí

Plná exkluzivita

Maximální prodejní cena
Ohodnocení Provize fotografa (%) Licence Rozšířená
royalty free royalty free royalty free royalty free royalty free royalty free royalty free
Železné 35 1 3 5 7 8 10 20
Bronzové 40 2 6 10 14 16 20 50
Stříbrné 45 3 9 15 21 24 30 100
Zlaté 51 3 9 15 21 24 30 100
Smaragdové 54 3 9 15 21 24 30 100
Safírové 57 3 9 15 21 24 30 100
Rubínové 60 3 9 15 21 24 30 100
Diamantové 63 3 9 15 21 24 30 100

Částečná exkluzivita

Maximum sales price
Ohodnocení Provize fotografa (%) Licence Rozšířená
Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free
Železné 20 1 3 5 7 8 10 20
Bronzové 23 2 6 10 14 16 20 50
Stříbrné 25 3 9 15 21 24 30 100
Zlaté 31 3 9 15 21 24 30 100
Smaragdové 37 3 9 15 21 24 30 100
Safírové 40 3 9 15 21 24 30 100
Rubínové 43 3 9 15 21 24 30 100
Diamantové 46 3 9 15 21 24 30 100

Bez exkluzivity

Maximální prodejní cena
Ohodnocení Provize fotografa (%) Licence Rozšířená
Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free Royalty Free
Železné 20 1 3 5 7 8 10 20
Bronzové 23 1 3 5 7 8 10 50
Stříbrné 25 1 3 5 7 8 10 100
Zlaté 31 1 3 5 7 8 10 100
Smaragdové 37 2 6 10 14 16 20 100
Safírové 40 3 9 15 21 24 30 100
Rubínové 43 3 9 15 21 24 30 100
Diamantové 46 3 9 15 21 24 30 100